Napíšte nám:

Kontakt

Toto webové sídlo www.obecrokytov.sk spravuje Obec  Rokytov a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

 

Správca obsahu: 

Obecný úrad

Obec Rokytov
Rokytov 115
086 01 Rokytov

IČO: 00 322 563

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Bardejov
Región: Horný Šariš
Počet obyvateľov: 556
Rozloha:  513 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1414

 

Všeobecné informácie: info@obecrokytov.sk
Podateľňa: podatelna@obecrokytov.sk
Starosta: Mgr. Ľubomír Pangrác-Piter, starosta@obecrokytov.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obecrokytov.sk

Sekretariát:
Tel:
054 / 472 26 46, Email: sekretariat@obecrokytov.sk
Fax: 054 / 472 26 46

 

Kompetencie:

Obec  Rokytov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec Rokytov  je zriadený na ....     

 

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Utorok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Streda 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Piatok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00

Aktualizované 16.5.2011

Technický prevádzkovateľ: webex media, s.r.o.

Dunajská 12
Slovenská republika
Tel.: 055 644 25 35
e-mail: info@webex.sk